Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
 
2012 yılında kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO), özellikle iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacı duyduğu alanlar olan Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümlerinden oluşmaktadır.
 
Toplam dört yıl süreli lisans eğitimi uygulanan Yüksekokulumuz programlarında; daha çok disiplinlerarası çalışmayı destekleyici ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Lisans programlarında teorik eğitimin yanında son sınıfta her iki yarıyıl süresince gerçekleştirilen iş yeri uygulaması ile öğrencilerin eğitim-öğretimleri süresince aldıkları teorik eğitim altyapısı çok yönlü ve güçlü bir donanıma dönüşmektedir. İş dünyasıyla yakın ilişkide eğitim-öğretim veren Yüksekokulumuz öğrencilerine henüz mezun olduklarında, ileride çalışabilecekleri iş ortamlarını tanıma, deneyim sahibi olma, mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varabilme, mesleği ile ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olma imkanları tanımaktadır.
 
Öğrenciler, lisans eğitimlerinin ilk yıllarında işletme, ekonomi, hukuk, bilgi teknolojileri ve sayısal yöntemler alanlarının temel konularında; 3. ve 4. yıllarda ise uzmanlık alanlarındaki akademik ve mesleki altyapılarını pekiştirmeye yönelik dersler almaktadırlar.
 
Yüksekokulumuzda ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Muhasebe ve Finans Yönetimi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Sağlık Yönetimi (Tezli-Tezsiz) Bilim Dallarında yüksek lisans eğitimi verilmektedir.
Adres : Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs
Telefon : 0-352-207-6666,43500 0-352-438-0664
Faks : 0-352-438-0665
Öğrenci İşleri : 0-352-207-6666,10500
E-Posta : ubyoerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu