Üniversitemiz Dışında Başka Bir Üniversiteden Yaz Okulunda Ders Almak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

 

 

ÜNİVERSİTEMİZ DIŞINDA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDEN YAZ OKULUNDA DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;

 

Üniversitemiz dışında başka bir Üniversiteden yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin yaz okuluna gitmeden önce uygulanacak işlem maddeler halinde aşağıdaki gibidir:

1-)  Öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bodrum katında bulunan “Staj,Katalog,İntibak” birimine başvurarak “Yaz Okulu Talep Formu” alacaktır.

Bu formda öğrencinin geçmiş yıllarda diğer üniversitelerden aldığı dersler ve bunların AKTS toplamı görünmektedir. Öğrenci bu sene diğer üniversiteden alacağı derslerin adı, kredi ve saat bilgileri ile yazıp bizde karşılık olan derslerin adı, kredi ve saat bilgilerini elle forma işleyip imzalayacaktır.  Bu işlemi yaptıktan sonra onay için bölüm başkanına bu formu götürmesi gerekecektir.

 2-) Bölüm başkanı veya yetkili kıldığı akademik personel formu imzalamadan önce aşağıdaki kontrolleri yapmalıdır.

  1. Öğrenci yaz okulunda bir dönemde en fazla 4 tane ders alabilir. ( ERÜ Yaz Okulu Yönetmeliği Madde 6-c)
  2.   Öğrenci yaz okulunda bir dönemde diğer üniversiteden en fazla 16 AKTS’lik ders seçebilir. ( ERÜ Yaz Okulu Yönetmeliği Madde 6-f) 

Bu sebeple öğrencinin formunda elle girdiği derslerin Erciyes Üniversitesi'ndeki karşılık derslerinin kredi toplamının 16 AKTS’yi geçmediği kontrol edilmelidir.

  1.  Öğrenim hayatları boyunca diğer üniversitelerin yaz okullarından en fazla,  lisans programı öğrencileri 40 AKTS, önlisans programı öğrencileri için 24 AKTS, lisans üstü programı öğrencileri  16 AKTS ders seçebilirler. ( ERÜ Yaz Okulu Yönetmeliği Madde 6-f)  

Bu sebeple öğrencinin formunda elle girdiği derslerin Erciyes Üniversite’sindeki karşılık derslerinin kredi toplamı ile öğrencinin geçmiş yıllarda diğer üniversite yaz okullarından aldıkları derslerin AKTS toplamının yukarıda belirtilen toplam değerleri aşmadığı kontrol edilmelidir.

3-) Kontroller tamamlandıktan sonra form imzalanır ve öğrencinin formu elden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na getirmesi gerekmektedir.

22 Mayıs 2019
11 Haziran 2018
07 Haziran 2018
24 Nisan 2018
22 Aralık 2017
12 Aralık 2017
01 Aralık 2017
02 Ekim 2017
06 Temmuz 2017
02 Şubat 2017
Adres : Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs
Telefon : 0-352-207-6666,43500 0-352-438-0664
Faks : 0-352-438-0665
Öğrenci İşleri : 0-352-207-6666,10500
E-Posta : ubyoerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu